Sollefteå kommun beviljar bidrag till hemresa för ensamkommande | Sverigedemokraterna i Sollefteå

Sollefteå kommun beviljar bidrag till hemresa för ensamkommande

På Kommunstyrelsens (KS) möte den 7/6 2016 beslutades att ensamkommande barn skall kunna beviljas bidrag från kommunala medel för en ”hemresa” till familj och ”nära släktingar” på upp till 5000 kronor. Endast en ledamot var skiljaktig vid beslutet och ville avslå förslaget.

Kostnaderna för den Svenska migrationspolitiken tar en allt större del av Sveriges gemensamma resurser. Speciellt gäller detta de så kallade ensamkommande barnens boenden m.m. Samtidigt ser vi nedskärningar inom en rad andra samhällsfunktioner t.ex. omsorg och skola. Att Sollefteå KS nu än en gång vill öka kostnaderna med ”hemresor” till de länder som de ensamkommande för inte så länge sedan flytt ifrån kan känns både svårsmält för de som betalar notan samt obegripligt.

Sverigedemokraterna har för närvarande ingen plats i Kommunstyrelsen och kunde därför inte påverka beslutet. Frågan är varför ärendet, som kan bli kostsamt, inte tas upp för beslut i kommunfullmäktige? Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp frågar i en interpellation följande frågar till kommunstyrelsens ordförande Elisabeth Lassen:

– Varför tas inte denna fråga upp för beslut i kommunfullmäktige?
– Har Sollefteå kommun beaktat att förslaget kan verka ologiskt och orättvist?
– Har Sollefteå kommun planerat att upplysa medborgarna (det vill säga de som betalar) om anledningen till detta beslut på något annat sätt än att lägga upp protokollet på hemsidan?

Kommunstyrelsens protokoll kan läsas här (se sidan 45 till 48).