SD motion bifölls i Sollefteå KF | Sverigedemokraterna i Sollefteå

SD motion bifölls i Sollefteå KF

Vid KF den 25/4 2016 bifölls (delvis) en motion om en farlig trafikplats i Sollefteå vid vallaskolan. Tyvärr ville inte kommunfullmäktige bifalla hela motionen men godkände uppgraderad belysning på aktuell plats.

Motion om farligt övergångsställe vid Vallaskolan

Bakgrund
Vid Vallaskolan (kyrkvägen, järnvägsövergång, korsning mot Lidl) saknas markerat övergångsställe, belysning och refug. Detta är en fara för speciellt skolungdomar den mörka årstiden, som dagligen passerar denna plats. Det är även förvillande för bilister att uppfatta situationen då skylt för övergångsställe är felplacerad. Även Nipstadsvägen / viadukt kyrkvägen saknar markerad övergång samt refug.

Då vi har fått kännedom om denna trafikfara där barn,ungdomar riskerar att tillbud, både morgon och kväll föreslår vi att kommunen åtgärdar detta så snabbt som möjligt.

Förslag till beslut
Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige att besluta:
att Sollefteå kommun skyndsamt genomför en uppgradering av dessa övergångsställen med tydlig markering, refug och belysning.