Sverigedemokraterna i Sollefteå | Sverigedemokraterna i Sollefteå | Sida 4

Välkommen till Sverigedemokraterna i Sollefteå

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Sollefteå

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 • Sollefteå sjukhus

  Angående Sollefteå sjukhus och SD Västernorrlands landstingsbudget.

  Av stefansundberg den 4 november, 2015
  0

  SD Sollefteå beklagar att partiets landstingsbudget för Västernorrland innehåller stora besparingar på Sollefteå sjukhus. Vi vill härmed klargöra att SD Sollefteå inte står bakom eller samtyckt till detta budgetförslag.

  SD Sollefteå

 • SD Sollefteå ute på stan

  Av stefansundberg den 4 november, 2015
  0

  Lördagen den 31/10 var tre tappra Sverigedemokrater ute i Sollefteå för att uppmärksamma Sollefteåborna om Sverigedemokraternas krav på en folkomröstning om invandringen till Sverige. Trots en kylslaget väder träffade vi många intresserade på stan, vid ICA Kvantum och Coop. Vi planerar att besöka andra orter i kommunen framöver.

 • Kommunfullmäktige 1/6 2015

  Av stefansundberg den 4 november, 2015
  0

  Den 1:a Juni 2015 behandlade Sollefteå kommunfullmäktige vår motion ”Motion om utredning angående kostnader för asylmottagning”. Motionen kan läsas i sin helhet i ett tidigare artikel på denna sida.

  Debatten blev hård (eller ”hätsk” som TÅ benämnde den) och de sedvanliga känsloargumenten flödade. Bara tre ledamöter (2 SD, 1 M) var intresserade av att Sollefteåborna skall få veta hur mycket asylmottagningen kostar. Det skall tilläggas att Sollefteå kommun gjorde ett minusresultat på 11.8 miljoner SEK för 2014.

 • Kommunfullmäktige 27/10 2014

  Av stefansundberg den 12 november, 2014
  0

  Den 27/10 2014 höll kommunfullmäktige sitt första möte för mandatperioden 2014 till 2018. Sverigedemokraterna hade lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Elisabet Lassen angående kostnader för asylmottagandet i Sollefteå.

  Debatten blev i sedvanlig ordning baserad på känsloargument från de flesta av de gamla partierna. Motivationen varför inga beräkningar kan göras beror på att ”man inte kan räkna på människovärdet”. Ett egendomligt argument då andra poster i kommunens räkenskaper kan redovisas trots att det även där handlar om människor och ”svaga grupper”. Interpellationen kan läsas nedan:  Interpellation

  Sollefteå kommun kommer att ta emot ytterligare 350 asylsökande den närmaste tiden De flesta kommer att placeras på privatägda boenden i kommunens ytterområden. Detta kommer att ställa ytterligare krav på till exempel kommunikationer och skola och därmed på kommunens ekonomi i stort. En ekonomi som redan nu är ansträngd

  Det är till exempel mer än 35 kilometer till Gålsjö bruk där majoriteten av flyktingarna skall bo i väntan på besked om de får stanna eller ej. Det finns inga affärer eller andra faciliteter i närheten av boendet. Utan fungerande kommunikationer blir de asylsökande isolerande utan möjlighet att lära känna det svenska samhället.

  Det är många kommuninvånare som nu på allvar börjar oro sig för hur kommunens övriga åtaganden skall påverkas av ytterligare kostnader för mottagande av flyktingar. Kommer vi att klara av att ge våra barn och ungdomar en bra skola och en fungerande omsorg för våra äldre?

  Jag frågar Elisabeth Lassen:

  – Hur mycket kommer dessa nya boenden att kosta för kommuninvånarna? Räcker de statliga anslagen?
  – Är det rimligt att privata företag skall tjäna pengar samtidigt som kommunen får stå för kostnaderna?
  – Hur skall skolan klara av alla nya elever som till exempel saknar kunskaper i svenska?
  – Är det tänkbart att minska det kommunala mottagandet för att avlasta viktiga samhällsfunktioner?

  Zarah Månsson
  Sverigedemokraterna Sollefteå

  Stefan Sundberg
  Sverigedemokraterna Sollefteå

 • Motion om minskat kommunalt mottagande av asylsökande

  Av stefansundberg den 12 november, 2014
  0

  2014-10-27

  Motion om minskat kommunalt mottagande av asylsökande

  Bakgrund

  Den senaste tiden har beslut om nya asylboenden tagits i Sollefteå kommun och skall drivas i privat regi. Detta medför dock ytterligare kostnader för skattebetalarna när det till exempel gäller skolan och transporter. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tillsammans med Migrationsverket genomfört en studie som visar på stora merkostnader för Sveriges kommuner och att de statliga bidragen inte räcker.

  Sverigedemokraterna ser med oro på att andra kommunala angelägenheter drabbas av minskade resurser då pengar överförs till mottagande av flyktingar. Framförallt gäller detta de boenden som privata företag öppnar i samråd med Migrationsverket utanför de folkvalda politikernas kontroll.

  Sverigedemokraterna vill därför att det kommunala mottagandet av asylsökande begränsas i den takt som privata boenden förväntas inrättas inom kommunens gränser. Detta för att kostnaderna skall hållas inom förväntade nivåer samt att arbetssituationen för personal anställda inom till exempel skolan skall vara rimlig. Om avtal måste omförhandlas med Migrationsverket bör en sådan dialog snarast inledas.


  Förslag till beslut

  Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige att besluta:

  att Sollefteå kommun minskar det kommunala asylmottagandet då fler asylsökande än vad kommunen planerat för nu finns / kommer att finnas i privatägda boenden och ställer krav på begränsade kommunala resurser.

  För Sverigedemokraterna

  Zarah Månsson
  Stefan Sundberg