Sverigedemokraterna i Sollefteå | Sverigedemokraterna i Sollefteå | Sida 3

Välkommen till Sverigedemokraterna i Sollefteå

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Sollefteå

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 • Anförande i allmänpolitisk debatt 20151130

  Av stefansundberg den 1 december, 2015
  0

  Det har varit ett intressant år och speciellt en intressant höst. Vi inom Sverigedemokraterna har på kort tid sett hur de övriga partierna ändrat sin politik i riktning mot de ståndpunkter som Sverigedemokraterna länge för fram och som tidigare enhälligt avfärdats av övriga partier. Nu har den så kallade vekligheten tvingat fram en förändring som vissa påstår är att ta ansvar. Vi får se vad väljarna har att säga om den något egendomliga beskrivningen.

  Här i Sollefteå visas tyvärr det dåliga skick vår kommun är i när vi läser om planeringen att lägga ner vårt museum. Trots att Sverigedemokraterna vid ett flertal tillfällen motionerat om kostnader för asylmottagning och andra relaterade utgifter har övriga partier, med undantag av enskilda ledamöter, ej varit intresserade. Att staten nu skjuter till miljardbelopp som dessutom behöver lånas visar på att endast Sverigedemokraterna har varit på rätt spår.

  Sollefteå kommun har storslaget velat öka inkomsterna via turism, en bra ide som dock går dåligt ihop med nedläggningar av de eventuella turistattraktioner som finns och som gör Sollefteå speciellt. Sverigedemokraterna avvisar en nedläggning av Sollefteå museum och förordar istället en satsning på Museiverksamheten. Till exempel har det inte blivit av att förverkliga det leksaksmuseum där museiföremålen redan finns, nedpackat i lådor i väntan på en bättre framtid. En framtid som ter sig rätt avlägsen idag.

 • Interpellation ”Åtgärder mot extremism”

  Av stefansundberg den 1 december, 2015
  0

  I mars 2015 frågade Sverigedemokraterna i Sollefteå kommunalrådet Elisabeth Lassen om vilka åtgärder Sollefteå kommun har vidtagit angående extremister och extrema åsikter bland asylsökande och återvändande. Tyvärr möttes vår interpellation av något som i bästa fall kan kallas för ointresse. Ett drygt halvår senare är frågorna än mer aktuella med tanke på de stora flyktingströmmarna och pågående terrorhot. Socialdemokraten Mona Sahlin, tillika ”nationell samordnare mot våldsbejakande extremism” har också än en gång påtalat vikten av att kommunerna måste ha större beredskap. På grund av nuvarande situation i det svenska samhället tar vi nu frågorna i repris och hoppas på att de tas på allvar denna gång.

  Vi frågar Elisabeth Lassen:

  – Har Sollefteå kommun någon plan för att hantera återvändande extremister?
  – Har Sollefteå kommun någon plan för att hantera extremister och extrema åsikter bland asylsökande?

 • Interpellation angående hjälp till EU-migranter

  Av stefansundberg den 1 december, 2015
  0

  Under de senaste åren har det blivit vanligt att personer, främst från Östeuropa, tigger utanför affärer och andra offentliga inrättningar. Samtidigt ser vi att andra grupper, t.ex. Thailändska medborgare, plockar bär där deras lön garanteras av uppköparna. Eftersom tiggeriet är ett problem som, med rätta, upprör många av kommunens invånare undrar vi i Sverigedemokraterna om inte kommunen tills nästa år kan agera för att de som tigger istället kan plocka bär och andra fria resurser och på det sättet tjäna pengar till sig och sina familjer på ett ner tillförlitligt och mindre kontroversiellt sätt.

  Vi frågar Elisabeth Lassen:

  – Kan Sollefteå kommun upplysa ”tiggare” om att det med fördel går att tjäna pengar på bärplockning?
  – Kan Sollefteå kommun agera mellanhand om problem skulle uppstå mot bäruppköpare?

 • Arbetsgrupp ”SD Sollefteå”

  Av stefansundberg den 23 november, 2015
  0

  Arbetsgruppen SD Sollefteå skapades vid ett möte den 22/11 2015. Vid mötet fanns sex medlemmar från Sollefteå som nu ingår i arbetsgruppen samt representanter från distriktet. Till ordförande för arbetsgruppen valdes Stefan Sundberg (073-3880729 som också är kontaktperson).

  Vårt mål är att nå ut till Sollefteå kommuns invånare och öka kunskapen om partiets politik. Vi välkomnar partimedlemmar som vill hjälpa oss att bli medlemmar i arbetsgruppen.

  SD Sollefteå.

 • Upprop för folkomröstning

  Av stefansundberg den 9 november, 2015
  0
  Kom ihåg att ”skriva på” för en folkomröstning om invandringen och Sveriges framtid. Säg ifrån genom att skicka ett SMS till nummer 71120. Skriv i meddelandet:

  rösta förnamn efternamn

  Kampanjen genomförs av Sverigedemokraterna.