Sverigedemokraterna i Sollefteå | Sverigedemokraterna i Sollefteå | Sida 2

Välkommen till Sverigedemokraterna i Sollefteå

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Sollefteå

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 • KF möte 29/2

  Av stefansundberg den 1 mars, 2016
  0

  På skottdagen 2016 var det dags för årets första KF möte i Sollefteå kommunhus. Vi hade hoppats att någon
  av våra motioner skulle vara med men så var icke fallet. Vi passade dock på att lämna in en ny motion om
  att kommunen måste ta ansvar för minderåriga asylsökande som placeras med vuxna som de i strid mot svensk lag anses vara gifta med. Vi publicerar motionen här nedan:

  Motion om placering av minderåriga vid äktenskap

  Bakgrund

  En stor invandring till Sverige har lett till att förekomsten av barnäktenskap eller minderåriga i äktenskapsliknande förhållanden ökar i vårt land . Trots att det är olagligt i Sverige placerar socialtjänster runt om i landet, barn hos vuxna som de påstår sig vara gifta med. Detta enligt en granskning från Sveriges radio.

  Vissa minderåriga är redan gifta innan avresa från ursprungslandet. Andra hamnar i tvångsäktenskap på vägen till Sverige och kan därmed ha en tydlig beroendeställning till mannen/kvinnan och människorna omkring denne. En svag tilltro till det svenska myndighetssamhället kan också påverka minderårigas situation, genom att de inte vågar tala om sanningen. Med anledning av detta och med anledning av den svenska lagstiftningen om förbud mot barnäktenskap, är det oerhört viktigt att samhället aldrig någonsin placerar dessa unga personer hos den vuxna partnern – detta oavsett om den minderårige hävdar sig vilja det.

  Förslag till beslut

  Sverigedemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige att besluta:
  att verksamhetsansvariga får i uppdrag att tillse att minderåriga under inga omständigheter placeras hos makar av socialtjänsten.
  att verksamhetsansvariga får i uppdrag att redovisa för kommunfullmäktige hur många minderåriga som påstått sig vara gifta som de senaste åren placerats hos sina makar i Sollefteå.

 • Angående SFI motionen

  Av stefansundberg den 11 januari, 2016
  0

  Sverigedemokraterna har motionerat i Sollefteå kommun om att svenska värderingar skall ingå i SFI (Svenska För Invandrare). Motionen är ännu inte behandlad av Sollefteå kommun men har tagits upp i media.

  I vanlig ordning väcker alla förslag som ställer några som helst krav ont blod inom den svenska vänstern där kravlöshet är normen. Denna politik som förts av både socialdemokratiska och borgerliga regeringar har naturligtvis medfört att den så kallade integrationen nästan helt uteblivit och att parallellsamhällen nu är ett faktum i de flesta större städer.

  Den Socialdemokratiska ledarsidan i Tidningen Ångermanland missförstår motionens intention vilken är att nyanlända skall förstå och acceptera hur det svenska samhället fungerar (t.ex kvinnors klädsel). Vad är alternativet enligt S? Att alla i vårt land har sina egna lagar om vad som är acceptabelt och handlar därefter?

  Sverigedemokraterna vill ha ett fungerande samhälle där människor förstår varandra och acceptera de olikheter som alltid kommer att finnas. Vad Socialdemokraterna vill är fortfarande höljt i dunkel.

 • Årets sista KF

  Av stefansundberg den 4 januari, 2016
  0

  Måndagen 21/12 2015 var det årets sista kommunfullmäktigemöte. En punkt på dagordningen överskuggade alla andra. Köpet av Sollefteå kraftverk. Sverigedemokraterna i Sollefteå beslutade på söndagens arbetsgruppsmöte att fördelarna med ett köp är större än riskerna samt att vi gärna ser att viktig infrastruktur ägs av folket och inte av kortsiktiga, kommersiella och dessutom utländska intressen.

  Vid omröstningen röstade SD tillsammans med S, V, Mp och Västra för medan alliansen till stor del röstade emot.

 • Motion om upplysning om svenska värderingar vid SFI

  Av stefansundberg den 4 januari, 2016
  0

  Motion om upplysning om svenska värderingar vid SFI.

  Bakgrund
  Det har framkommit i bland annat Tidningen Ångermanland att vissa asylsökande inte upplysts om eller accepterar svenska värderingar (till exempel kvinnors rätt att välja klädsel). Vi vill att Sollefteå kommun tar ansvar för att nyanlända / kommunplacerade invandrare noggrant upplyses om svenska värderingar och vad som är acceptabelt i vårt samhälle.
  Till exempel kan lärare på SFI uppmanas, alternativt beordras att lära ut svenska lagar och värderingar under svenskundervisningen. På så sätt underlättar vi integration, motverkar kulturkrockar och motsättningar i vårt gemensamma samhälle.

  Förslag till beslut
  Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige att besluta:
  att Sollefteå kommun skyndsamt inför krav på lärare inom SFI att upplysa nyanlända om svenska värderingar när det gäller klädsel, uppförande och demokrati.

 • Kommunfullmäktige 20151130

  Av stefansundberg den 1 december, 2015
  0

  Den sista november 2015 var det kommunfullmäktigemöte i Sollefteå kommunhus. Mötet inleddes med en allmänpolitisk debatt där Sverigedemokraternas inlägg kan läsas i under en separat rubrik på denna sida. Debatten blev ganska tam men flera partier irriterade sig på att Sverigedemokraternas anförande innehöll viss kritik (alternativt beröm beroende på hur man ser på saken) av de helomvändningar i migrationspolitiken som flera av riksdagspartierna tvingats till på senare tid. Att göra alldeles för lite alldeles för sent är också att ta ansvar verkar flera partier tycka. Lite trist att Tidningen Ångermanland i sin artikel lyfte fram Liberalernas kritik mot nedläggningen av Sollefteå museum men helt utelämnade Sverigedemokraternas kritik mot nedläggningsplanerna.

  I övrigt behandlades interpellationer från SD angående tiggeri och extremism (se separata artiklar) vilka som vanligt missförstods och orsakade indignerade protester. En annan intressant händelse var en motion från Västa om ”skyddszoner” mellan Vindkraftparker och älvdalarna. Alla partier förutom Västa och Sverigedemokraterna tycker tydligen att det i princip är OK med ett vindkraftverk på vartenda berg i kommunen. Vindkraftens utbyggnad är tråkigt nog ytterligare en fråga där demokratin är satt ur spel.

  SD Sollefteå