KF biföll ny vindpark i Sollefteå kommun | Sverigedemokraterna i Sollefteå

KF biföll ny vindpark i Sollefteå kommun

Den 26/9 var det dags för det första KF-mötet efter sommaruppehåll m.m. Under en intressant debatt angående den skenande vindkraftsutbyggnaden i Sollefteå kommun visade det sig att Liberalerna ändrat sig och nu är emot vidare etablering av så kallade vindparker. I och för sig är det inte första gången som en Liberal ändrar sig 🙂 men är det åt rätt håll så får man vara glad ändå. Givetvis vann sossarnas Ja-yrkande efter votering men jag passade på att ge S och Lassen en känga för deras ”landsbygdsfientliga” politik. Vi lämnade också in en motion angående arbetskläder till förskolepersonal vilken kan läsas nedan:

Bakgrund
Förskolepersonal kommer i sitt arbete i kontakt med små barn (upp till 6 år) vilket medför att personalens kläder riskerar att smutsas ner och därmed utsättas för slitage i större utsträckning än vad som är vanligt när det gäller t.ex. kontorspersonal. Sverigedemokraterna anser därför att förskolepersonal skall ha tillgång till arbetskläder på samma sätt som andra yrken med liknande förutsättningar (t.ex. kökspersonal, lokalvårdare och hemtjänst)

Förslag till beslut
Sverigedemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige att besluta:
att verksamhetsansvariga får i uppdrag att tillse att arbetskläder finns tillgängliga för förskolepersonal om de så önskar.