KF avslog SD-motion utan debatt | Sverigedemokraterna i Sollefteå

KF avslog SD-motion utan debatt

Den 20 Juni 2016 var det så dags för sista KF innan sommaruppehållet. Höjdpunkten för oss i SD var vår Motion om placering av minderåriga vid äktenskap (§111). När det så var dags för motionen höll Stefan Sundberg följande anförande:

Enligt en granskning som Sveriges Radio presenterade den 18 Januari är det vanligt att minderåriga får bo med make/maka samt att socialtjänsten i respektive kommun har ansvar för var den minderåriga placeras under asylprocessen. En kommun i undersökningen valde att sära på makarna om en av dem var uppenbart minderårig.

De politiska partierna i Sverige säger sig ha barnens bästa som högsta prioritet. Men när detta kommer i konflikt med andra kulturer och religioner kommer saken genast i ett annat läge. Svaret på motionen är lagtexter och betänkanden men ingenting om vad ledamöterna i KS verkligen tycker.

Då det är uppenbart att det är möjligt att utföra undersökningar i andra kommuner borde det vara möjligt även i Sollefteå? Problemet är väl att ingen vill ta i denna känsliga fråga. Ni kunde väl åtminstone beklagat att ni inte kan göra mera för de barn som kommer till Sverige i äktenskapsliknande situationer, ofta mot deras vilja.

Trots detta blev det ingen debatt i frågan utan motionen avslogs gemensamt av samtliga övriga partier. Detta visar på hur känsligt det är i Sollefteå att diskutera invandringsrelaterade frågor ur ett kritiskt perspektiv. Till och med när det handlar om minderåriga och barn. Alternativt har övriga partier i KF beslutat att ”ta debatten” inte är något de tjänar på.

Förutom detta var en lustig detalj att miljöpartiet avslog en del av sin egen motion efter att SD bifallit den. Att ett ord som ”svensk kultur” fanns med gjorde att S, V och Mp valde att avslå den motion de tidigare yrkat bifall till. Slutet blev att endast två Sverigedemokrater biföll (delar av) en Mp motion.

Uppdatering: Skatteverket skärper regler mot barnäktenskap men Sollefteå KF vill inte debattera frågan. DN