Sverigedemokraterna i Sollefteå | Sverigedemokraterna i Sollefteå

Välkommen till Sverigedemokraterna i Sollefteå

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Sollefteå

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 • KF biföll ny vindpark i Sollefteå kommun

  Av stefansundberg den 2016-09-26
  0

  Den 26/9 var det dags för det första KF-mötet efter sommaruppehåll m.m. Under en intressant debatt angående den skenande vindkraftsutbyggnaden i Sollefteå kommun visade det sig att Liberalerna ändrat sig och nu är emot vidare etablering av så kallade vindparker. I och för sig är det inte första gången som en Liberal ändrar sig 🙂 men är det åt rätt håll så får man vara glad ändå. Givetvis vann sossarnas Ja-yrkande efter votering men jag passade på att ge S och Lassen en känga för deras ”landsbygdsfientliga” politik. Vi lämnade också in en motion angående arbetskläder till förskolepersonal vilken kan läsas nedan:

  Bakgrund
  Förskolepersonal kommer i sitt arbete i kontakt med små barn (upp till 6 år) vilket medför att personalens kläder riskerar att smutsas ner och därmed utsättas för slitage i större utsträckning än vad som är vanligt när det gäller t.ex. kontorspersonal. Sverigedemokraterna anser därför att förskolepersonal skall ha tillgång till arbetskläder på samma sätt som andra yrken med liknande förutsättningar (t.ex. kökspersonal, lokalvårdare och hemtjänst)

  Förslag till beslut
  Sverigedemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige att besluta:
  att verksamhetsansvariga får i uppdrag att tillse att arbetskläder finns tillgängliga för förskolepersonal om de så önskar.

 • KF avslog SD-motion utan debatt

  Av stefansundberg den 2016-06-20
  0

  Den 20 Juni 2016 var det så dags för sista KF innan sommaruppehållet. Höjdpunkten för oss i SD var vår Motion om placering av minderåriga vid äktenskap (§111). När det så var dags för motionen höll Stefan Sundberg följande anförande:

  Enligt en granskning som Sveriges Radio presenterade den 18 Januari är det vanligt att minderåriga får bo med make/maka samt att socialtjänsten i respektive kommun har ansvar för var den minderåriga placeras under asylprocessen. En kommun i undersökningen valde att sära på makarna om en av dem var uppenbart minderårig.

  De politiska partierna i Sverige säger sig ha barnens bästa som högsta prioritet. Men när detta kommer i konflikt med andra kulturer och religioner kommer saken genast i ett annat läge. Svaret på motionen är lagtexter och betänkanden men ingenting om vad ledamöterna i KS verkligen tycker.

  Då det är uppenbart att det är möjligt att utföra undersökningar i andra kommuner borde det vara möjligt även i Sollefteå? Problemet är väl att ingen vill ta i denna känsliga fråga. Ni kunde väl åtminstone beklagat att ni inte kan göra mera för de barn som kommer till Sverige i äktenskapsliknande situationer, ofta mot deras vilja.

  Trots detta blev det ingen debatt i frågan utan motionen avslogs gemensamt av samtliga övriga partier. Detta visar på hur känsligt det är i Sollefteå att diskutera invandringsrelaterade frågor ur ett kritiskt perspektiv. Till och med när det handlar om minderåriga och barn. Alternativt har övriga partier i KF beslutat att ”ta debatten” inte är något de tjänar på.

  Förutom detta var en lustig detalj att miljöpartiet avslog en del av sin egen motion efter att SD bifallit den. Att ett ord som ”svensk kultur” fanns med gjorde att S, V och Mp valde att avslå den motion de tidigare yrkat bifall till. Slutet blev att endast två Sverigedemokrater biföll (delar av) en Mp motion.

  Uppdatering: Skatteverket skärper regler mot barnäktenskap men Sollefteå KF vill inte debattera frågan. DN

 • Sollefteå kommun beviljar bidrag till hemresa för ensamkommande

  Av stefansundberg den 2016-06-15
  0

  På Kommunstyrelsens (KS) möte den 7/6 2016 beslutades att ensamkommande barn skall kunna beviljas bidrag från kommunala medel för en ”hemresa” till familj och ”nära släktingar” på upp till 5000 kronor. Endast en ledamot var skiljaktig vid beslutet och ville avslå förslaget.

  Kostnaderna för den Svenska migrationspolitiken tar en allt större del av Sveriges gemensamma resurser. Speciellt gäller detta de så kallade ensamkommande barnens boenden m.m. Samtidigt ser vi nedskärningar inom en rad andra samhällsfunktioner t.ex. omsorg och skola. Att Sollefteå KS nu än en gång vill öka kostnaderna med ”hemresor” till de länder som de ensamkommande för inte så länge sedan flytt ifrån kan känns både svårsmält för de som betalar notan samt obegripligt.

  Sverigedemokraterna har för närvarande ingen plats i Kommunstyrelsen och kunde därför inte påverka beslutet. Frågan är varför ärendet, som kan bli kostsamt, inte tas upp för beslut i kommunfullmäktige? Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp frågar i en interpellation följande frågar till kommunstyrelsens ordförande Elisabeth Lassen:

  – Varför tas inte denna fråga upp för beslut i kommunfullmäktige?
  – Har Sollefteå kommun beaktat att förslaget kan verka ologiskt och orättvist?
  – Har Sollefteå kommun planerat att upplysa medborgarna (det vill säga de som betalar) om anledningen till detta beslut på något annat sätt än att lägga upp protokollet på hemsidan?

  Kommunstyrelsens protokoll kan läsas här (se sidan 45 till 48).

 • Inställt Kommunfullmäktige sammanträde 30 maj 2016

  Av stefansundberg den 2016-05-23
  0

  Sollefteå kommun ställer nu även in Maj månads KF p.g.a. för få ärenden (Mars möte ställdes in av samma skäl). Det Sollefteå kommuns medborgare måste fråga sig är om demokratin verkligen fungerar som den skall om det inte finns tillräckligt med ärenden för att ha KF möten 10 gånger per år. Genom valteknisk samverkan har alla partier utom Sverigedemokraterna platser i kommunstyrelsen. Om allt fler ärenden hanteras / beslutas i KS utan att nå KF får vi sämre möjligheter att motsätta oss för kommunen dåliga beslut. I valet 2018 behöver vi platser i KS för att stoppa denna ”utveckling”.

  Vi vill därför uppmana alla Sverigevänner i Sollefteå som vill bidra till en mer demokratiskt styrd kommun att höra av sig till partiet. Tillsammans kan vi göra skillnad.

 • SD motion bifölls i Sollefteå KF

  Av stefansundberg den 2016-04-26
  0

  Vid KF den 25/4 2016 bifölls (delvis) en motion om en farlig trafikplats i Sollefteå vid vallaskolan. Tyvärr ville inte kommunfullmäktige bifalla hela motionen men godkände uppgraderad belysning på aktuell plats.

  Motion om farligt övergångsställe vid Vallaskolan

  Bakgrund
  Vid Vallaskolan (kyrkvägen, järnvägsövergång, korsning mot Lidl) saknas markerat övergångsställe, belysning och refug. Detta är en fara för speciellt skolungdomar den mörka årstiden, som dagligen passerar denna plats. Det är även förvillande för bilister att uppfatta situationen då skylt för övergångsställe är felplacerad. Även Nipstadsvägen / viadukt kyrkvägen saknar markerad övergång samt refug.

  Då vi har fått kännedom om denna trafikfara där barn,ungdomar riskerar att tillbud, både morgon och kväll föreslår vi att kommunen åtgärdar detta så snabbt som möjligt.

  Förslag till beslut
  Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige att besluta:
  att Sollefteå kommun skyndsamt genomför en uppgradering av dessa övergångsställen med tydlig markering, refug och belysning.